NATYCHMIASTOWE WYCENY PORADY ON-LINE

PROSIMY O POLECENIE:

Serwis Box S.C.
 
ACC Sp. z o.o.
 
PKP Cargo S.A.
 
Strona główna Klienci PKP Cargo S.A.

PKP Cargo S.A.

PKP Cargo S.A. kontynuuje tradycje byłej PKP Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo. Spółka należy do czołowych polskich przedsiębiorstw i pracodawców.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze i niezbędnym środkom, PKP Cargo może dziś zrealizować praktycznie każde zamówienie w przewozach konwencjonalnych, kombinowanych, ładunków ciężkich, ponadgabarytowych i niebezpiecznych, zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Prowadzi także przewozy kolejowo-promowe. Na cały proces przewozowy, w tym ładunków niebezpiecznych, Spółka posiada odpowiednie certyfikaty jakości ISO. W ofercie firmy są także usługi trakcyjne i taborowe związaną z wynajmem i utrzymaniem lokomotyw i wagonów oraz usługi logistyczne i spedycyjne.

Spółka jest największym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej towarowym przewoźnikiem kolejowym zarówno pod względem przewiezionej masy (w tonach), jak i wykonanej pracy przewozowej (w tonokilometrach). Każdego dnia PKP CARGO uruchamia średnio około 1000 pociągów, obsługując kilka tysięcy klientów. Prawie połowę zleconych firmie usług stanowią przewozy międzynarodowe.

PKP CARGO dąży do efektywnego wykorzystania przechodzących przez Polskę europejskich korytarzy transportowych, rozwijając kolejowe przewozy tranzytowe. Stale poprawia ich jakość poprzez skracanie czasu postoju na granicach oraz uproszczanie procedur związanych z odprawą pociągów. Utrzymując z klientami ścisłą współpracę, opartą na więziach kooperacyjnych, organizacyjnych, a nawet własnościowych, Spółka buduje konkurencyjny wobec transportu samochodowego system szybkiego reagowania na zmieniający się popyt na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.

Nasze realizacje dla PKP CARGO S.A.
PKP Cargo S.A.

Wygaszacz ekranu - PKP Cargo

Wygaszacze ekranu